LKD Celje

 Tečaj smo v LKD Celje načrtovali v letnem planu prireditev 2014, razpis smo poslali vsem 47- tim lovskim družinam, članicam našega LKD in ga objavili tudi na naši spletni strani. Prvič je bil razpis objavljen tudi v reviji Lovec, tako da je bil vsak zainteresiran iz naše bližnje in daljne okolice tudi obveščen o začetku tečaja. Prijavilo se je 23 vodnikov lovskih psov od tega je bilo pet individualnih članov LKD, eden pa je hotel znanje obnoviti.

Z izobraževanjem smo pričeli 8. marca s teoretičnim delom (udeležba brez psov) v sejni sobi na sedežu SKZLD Celje. Vodja šolanja Anton Savorgnani je predstavil namene in cilje šolanja, metode šolanja in potek tečaja, potrebne pripomočke in opremo, pripravo psa na vadbo, obnovili pa smo tudi znanje o anatomiji in fiziologiji psa, o vedenju psov, potrebah po negi, o nagonih, o boleznih psov in ukrepih pri posameznih znakih bolezni. Slušatelje smo seznanili tudi z najpomembnejšimi določbami in spremembami Zakona o zaščiti živali in Pravilnika o zaščiti hišnih živali.   Žal se opaža, da vodniki, ki so že izkušeni, radi teorijo izpustijo, to pa se odraža v negativnem smislu pozneje pri praktičnem delu. Tečaj je potekal na običajni lokaciji poligona KD Pluton na Ložnici pri Žalcu. Inštruktorji smo bili Janez Šumak, Jožica Metelko Krašovec in Anton Savorgnani.

 Tudi z seznanitvijo prehrane po starostnih kategorijah naših psov so se tečajniki seznanili v predstavitvi blagovne znamke Eukanuba, ki jo je med eno izmed šolskih ur izvedla Katja Kreže iz podjetja D.J. Don pri Preboldu.

Letos smo imeli zaradi mile zime odlične pogoje za delo, prav tako nam je bilo naklonjeno vreme. »Šolske ure« smo izvajali ob sredah in petkih, Kot običajno je nekaj tečajnikov s svojimi kosmatimi »štirinožniki« odstopilo med samim tečajem. Osip je bil še posebno velik med »nelovskimi« vodniki psov, lahko bi rekel, da se prehitro odločijo za nabavo lovskega psa, ko pa spoznajo, koliko dela in truda je potrebno vložiti v vzgojo in šolanje psa, marsikdo nato obupa. Največ odsotnosti med celotnim tečajem je opaziti pri vodnikih, ki imajo službo v izmenskem delovnem procesu in pa zaradi gonitve psičk

K izpitu, ki je potekal 20. in 21. maja na isti lokaciji je pristopilo 17 parov tečajnikov, vsi pa so izpit uspešno opravili. Od tega je opravilo izpit po programu VP1 10 vodnikov, po programu VP2 pa 7 vodnikov. Ker je bil izkazan interes, smo se dogovorili, da se vsem, ki izpita niso mogli opravljati zaradi bolezni vodnikov in psov poda naknadni rok. Če se zainteresirani ne bodo prej sami dogovorili za nov termin izpita, pa se bo le ta izvedel v času »male šole«, letos jeseni.

Na izvedbo in kvaliteto tečaja s strani tečajnikov ni bilo pripomb – kvečjemu ogromno pohval, bil pa je podan predlog ob zaključku na »generalki« in seveda zaključnem pikniku, da se tečaj izvede v bodoče po možnosti na dveh ali treh lokacijah Savinjsko Kozjanskega območja, ki se res razprostira v ogromnem prostoru - na severu (LD Solčava) z mejo Avstrije, na jugu (LD Bistrica ob Sotli) pa z mejo Hrvaške. Zaključek je bil organiziran prav tako na visokem nivoju – zahvala Zlatku in Jožici Cmok za narezke, Železniku, Brdniku, za pecivo, ostalim pa za pijačo in dobro voljo…

Naslednji dan nas je še čakala »demonstracija« šole vodljivosti navedenih programov na lovsko kinološki prireditvi - ocenjevanja zunanjosti (telesni oceni) v LKD Celje na Rinki pri Žalcu…

JANEZ ŠUMAK

Predsednik LKD Celje

dscn3951
dscn3951 dscn3951
dscn3957
dscn3957 dscn3957
dscn4165
dscn4165 dscn4165
dscn4176
dscn4176 dscn4176
dscn4177
dscn4177 dscn4177
dscn4178
dscn4178 dscn4178
dscn4299
dscn4299 dscn4299
dscn4310
dscn4310 dscn4310
dscn4313
dscn4313 dscn4313
dscn4396
dscn4396 dscn4396
dscn4407
dscn4407 dscn4407
dscn4409
dscn4409 dscn4409
dscn4411
dscn4411 dscn4411
dscn4426
dscn4426 dscn4426
dscn4428
dscn4428 dscn4428
dscn4432
dscn4432 dscn4432
dscn4441
dscn4441 dscn4441
dscn4447
dscn4447 dscn4447
katja - eukanuba
katja - eukanuba katja - eukanuba
prvi zbor
prvi zbor prvi zbor
skupinska
skupinska skupinska
teoreticni del
teoreticni del teoreticni del
v marcu
v marcu v marcu

 

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

lkd.celje@gmail.com

GSM: 041-685-664 ali 041-496-401

TRR: SI 56 6100 0000 1142 037

http://www.lkd-drustvo-celje.si/