Spoštovani lovski kinologi (kinološki referenti lovskih družin), vodniki lovskih psov, vodniki krvosledcev, lovci…

Vabimo vas na 3. posvet lovskih kinologov lovskih družin - članic LKD Celje, ki bo V PONEDELJEK, 4. Julija v sejni sobi SK ZLD CELJE Cankarjeva 6 ob 17 uri.

Za posvet se predlaga naslednji DNEVNI RED:

1. Uvodni pozdrav
2. Pregled sklepov 2. posveta
3. Analiza stanja lovskih psov članic (Lovskih družin) LKD Celje v l. 2015
4. Analiza iskanj obstreljene – ranjene divjadi v LD – članicah LKD Celje v l. 2015
5. Lovsko kinološka problematika…
6. Razno

Lovsko kinološki pozdrav.

 

Vabljeni;
- Kinološki referenti, ki naj obvestijo oz. posredujejo vabilo vodnikom lovskih psov in vodnikom krvosledcev v svoji LD
- Člani UO in NO LKD Celje