Tečaj smo imeli v letnem planu prireditev LKD CELJE, razpis pa smo poslali vsem LOVSKIM DRUŽINAM - članicam in ga objavili na naši spletni strani, tako da je bil vsak zainteresiran tudi obveščen o začetku tečaja. Prijavilo se je kar 21 vodnikov lovskih psov od tega sta bila dva individualna člana LKD Celje.

Tečaj se je začel 5.03. s teoretičnim delom v Celju, udeležba brez psov. Žal se opaža, da vodniki, ki so že izkušeni, radi teorijo izpustijo, to pa se pozna pozneje pri praktičnem delu. Tečaj je potekal na lokaciji na Ložnici pri Žalcu - poligonu Pluton. Inštruktorja sva bila Bogdan Dolenc in Anton Savorgnani, na koncu se je pridružila še Jožica Metelko Krašovec. Letos smo imeli zaradi mile zime odlične pogoje za delo, prav tako nam je bilo naklonjeno vreme. Kot običajno je kar precej tečajnikov odstopilo med tečajem. Opaža pa se, da veliko lovcev, ki nabavijo mladega psa, še vedno misli, da je tečaj vodljivosti odveč. Še vedno je prisotne veliko miselnosti, da lovski pes vse, kar mora znati prinese že s seboj ob rojstvu. Največ odsotnosti med celotnim tečajem je opaziti pri vodnikih, ki imajo službo v izmenah in pa zaradi gonitve psičk. Opaža se tudi, da je osip večji tudi pri vodnikih, ki so od poligona bolj oddaljeni. Prav tako se pozna da veliko bolje in hitreje osvajajo vaje vodniki, ki so bili s svojimi psi v mali šoli v jesenskem času.

K izpitu, ki je potekal 18. in 20. maja je pristopilo 13 tečajnikov. Ocenjevala sta kinološka sodnika Jožica Metelko Kraševec in Janez Šumak Vsi pa so izpit uspešno opravili. Od tega je opravilo izpit VP1 - 6 vodnikov, VP2 - 7 vodnikov.

Na izvedbo tečaja ni bilo pripomb, bil pa je podan predlog na zaključku na Rinki, da se tečaj izvede po možnosti na dveh ali treh lokacijah. Predlagam, da razpis drugo leto izvedemo nekoliko prej in se na podlagi prijav odločimo, na katerih lokacijah je tečaj smiselno organizirati, predvsem pa je potrebno lastnike mladih psov preko kinoloških referentov prepričati, da samo poslušen in ubogljiv pes sodi v lovišče in je potem lahko dober pomočnik pri lovu.

vp_2016 1
vp_2016 1 vp_2016 1
vp_2016 10
vp_2016 10 vp_2016 10
vp_2016 11
vp_2016 11 vp_2016 11
vp_2016 12
vp_2016 12 vp_2016 12
vp_2016 13
vp_2016 13 vp_2016 13
vp_2016 14
vp_2016 14 vp_2016 14
vp_2016 15
vp_2016 15 vp_2016 15
vp_2016 16
vp_2016 16 vp_2016 16
vp_2016 17
vp_2016 17 vp_2016 17
vp_2016 18
vp_2016 18 vp_2016 18
vp_2016 19
vp_2016 19 vp_2016 19
vp_2016 2
vp_2016 2 vp_2016 2
vp_2016 20
vp_2016 20 vp_2016 20
vp_2016 21
vp_2016 21 vp_2016 21
vp_2016 22
vp_2016 22 vp_2016 22
vp_2016 23
vp_2016 23 vp_2016 23
vp_2016 24
vp_2016 24 vp_2016 24
vp_2016 3
vp_2016 3 vp_2016 3
vp_2016 4
vp_2016 4 vp_2016 4
vp_2016 5
vp_2016 5 vp_2016 5
vp_2016 6
vp_2016 6 vp_2016 6
vp_2016 7
vp_2016 7 vp_2016 7
vp_2016 8
vp_2016 8 vp_2016 8
vp_2016 9
vp_2016 9 vp_2016 9

Vodja šolanja v LKD Celje

Anton Savorgnani