Goniči in brak jazbečarji so najpogostejša lovska pasma v lasti vodnikov lovcev lovskih družin-članic LKD Celje (47 članic, 2200 lovcev). Analiza stanja lovsko uporabnih psov za l. 2015 (LIS Lisjak, lovska kinologija) je pokazala, da trop lovskih družin razpolaga z 458 psi vseh lovskih pasem. Od tega z 111 goniči in z 94 brak jazbečarji. Seveda se vodniki za nabavo ustrezne lovske pasme odločajo predvsem na osnovi delovnih sposobnosti in ustreznosti pasjega pomočnika na divjad, ki jo premore njihovo lovišče. Ne smemo pozabiti, da je gonič in pa brak jazbečar v osnovi namenjen za lov na zajca in lisico. Njihova glavna naloga je iskanje po svežem sledu ter glasna in vztrajna gonja, kar narekuje pravilnik o delu goničev in brak jazbečarjev – preizkušnja naravnih zasnov ( PNZ). V naših loviščih je pogosto prisoten tudi divji prašič, zato veliko goničev z ustreznim šolanjem uporabimo pri nadaljnjem delu za izsleditev in gonjo ščetinarjev na gozdnatih površinah.

Prva preizkušnja PNZ se je odvila 24.9.2016 v lovišču gostiteljice LD Gornji Grad. Tradicionalni zbor ob 8 uri pri strelišču, otvoritev in pozdrav kinologa domačinov Mitje Matjaža, predstavitev vodje sodniškega zbora Janeza Nahtigala in kinološkega sodnika Janeza Šumaka. Kinološki sodnik Janez Nahtigal štirinajstim udeleženim parom obrazloži Pravilnik o ocenjevanju dela Goničev na PNZ- ju. Slednji narekuje sledeče obvezne discipline: Iskanje, gonjo, glas, kvaliteto voha (nos), obnašanje pri strelu (streloplahost) in poslušnost (vodljivost). Kinološka sodnika pregledata rodovnike, tetovirne številke psov, nato pa si razdelita skupini, ter preizkusita »obnašanja pri strelu« (streloplahost) na travniku pod streliščem... Odhod na terene, kjer po zagotovilih domačinov prebivajo zajčki in lisice. Vreme je bilo vroče, suho, brez sapice vetra, zato se odpeljemo v višje ležeče predele. Ob povratku okoli 14 ure ter uskladitvi kinoloških sodnikov upoštevajoč pravilnik o delu Goničev, mora vsak gonič imeti možnost iskanja divjadi 30 minut. Ker pravilnik predpisuje tudi možnost poprave, če pes v tem času ne najde divjadi, mora kinološki sodnik dati možnost poprave po tem, ko so ostali psi opravili delo. Najbrž so botrovali k temu, da pet parov preizkušnje ni opravilo predvsem zelo slabi pogoji za izsleditev divjadi. Kinološka sodnika sta uredila ocenjevalne liste, oz. vso potrebno dokumentacijo. Ne smemo mimo števila obiska lovskih pripravnikov, ki so se lahko gibali v lovišču v družbi obeh kinoloških sodnikov in vodnikov ter opazovali z vidnim zanimanjem delo goničev. Tudi vprašanj ni manjkalo, saj so z odgovori bili vsi zadovoljni. Organizator je poskrbel tudi za toplo malico, tako, da je po zaužitem obroku v druženju in izmenjavi izkušenj vodnikov sledila razglasitev rezultatov s komentarjem dela psov obeh kinoloških sodnikov:
LKD Celje je PNZ planiral in jo izvedel s pomočjo prireditelja LD Gornji Grad v obliki tekme, (vsako rangiranje je tudi tekmovanje), zato smo podelili za dosežena prva tri mesta tudi pokale LKD Celje:

1. mesto je dosegel ROKI ( ISTRSKI KRTDL. GONIČ ), 164 Točk, I. n.r. z vodnikom Klemnom Šimenc

2. mesto je dosegla BONA MENINSKA (BRAK JAZBEČAR), 140 Točk, I. n.r. z vodnico Mojco Slatinšek

3. mesto je dosegel AS ( POSAVSKI GONIČ), 125 Točk, I. n.r. z vodnikom Darjanom Hriberšek

Zahvala LD Gornji Grad za pogostitev in razpolago z loviščem.

 

Druga preizkušnja naravnih zasnov goničev in brak jazbečarjev se je odvila 15.10. v lovišču LD Rogaška Slatina.

V uvodnem pozdravu je vodja prireditve, starešina LD Rogaška Slatina Jani Strniša predstavil delovanje gostiteljice, predsednik LKD Celje Janez Šumak pa program dela LKD Celje. Sodniški zbor so sestavljali kinološki sodniki Milan Udovč, Janez Šumak in Jožica Metelko Kraševec, ki je tudi vodja sodniškega zbora. Slednja predstavi Pravilnik o ocenjevanju dela goničev in brak jazbečarjev na PNZ- ju. 22 prijavljenih ter udeleženih psov in vodnikov smo razdelili v tri skupine. Disciplino »obnašanja pri strelu« (streloplahost) preizkuša vsak kinološki sodnik v svoji skupini. Vreme je bilo oblačno z prognozo padavin, torej vlaga bi pripomogla k odličnim pogojem izsleditve divjadi. Široka paleta goničev od srbskega tribarvnega goniča, slovaških goničev, istrskih goničev, brak jazbečarjev, westfalskega braka, nemškega goniča, brandl braka je dala slutiti, da bo danes v tem lovišču res čuti tisto pravo »zvonenje« pri gonji divjadi psov na lovu!
In res, preizkušnjo so opravili vsi psi, vključno s tistimi petimi, ki na preizkušnji v Gornjem Gradu niso izsledili tople sledi divjadi in jo glasno pognali. Ob prijetnem druženju in lovsko kinološki debati so na terasi gostišča »Pri treh ribnikih« v Rogaški Slatini pričakali vse, ki so se vračali s terena ter razglasitev rezultatov preizkušnje, ob enem tudi tekme LKD Celje. Pod streho smo pospravili še eno uspešno kinološko prireditev dobesedno, saj se je takrat »ulilo« in ni več prenehalo. Najboljšim trem uvrščenim so podelili tudi pokale:

1. mesto je dosegla ASA ( SRBSKI TROBARVNI GONIČ ), 176 Točk, I. n.r. z vodnikom Srečkom Gobec

2. mesto je dosegel ARON (SRBSKI TROBARVNI GONIČ), 173 Točk, I. n.r. z vodnikom Boštjanom Krajnc

3. mesto je dosegla BIBA ( SLOVAŠKI GONIČ), 171 Točk, I. n.r. z vodnikom Jernejem Cestnik

Gostitelji so postregli z odličnim golažem, prejemniki pokalov pa so dali za kako rundo… Uspeh so proslavili v pozne popoldanske ure.

Zahvala LD Rogaška Slatina za pogostitev in razpolago z loviščem ter pozornost starešine in vodnikov, ki so nas vodili po lovišču.

druzenje malih in ve...
druzenje malih in velikih kinologov druzenje malih in velikih kinologov
img_1135
img_1135 img_1135
img_1172
img_1172 img_1172
na preizkusnjo v rog...
na preizkusnjo v rogasko slatino je bilo privedeno 7 srbskih trobarvnih gonicev na preizkusnjo v rogasko slatino je bilo privedeno 7 srbskih trobarvnih gonicev
pred preizkusom pnz...
pred preizkusom  pnz gonicev in bj rogaska slatina  2016 pred preizkusom  pnz gonicev in bj rogaska slatina  2016
skupaj- pnz gonicev ...
skupaj- pnz gonicev in bj gornji grad 2016 skupaj- pnz gonicev in bj gornji grad 2016

Janez Šumak
Predsednik LKD Celje