Zapisnik 4. posveta lovskih kinologov lovskih družin - članic LKD Celje, ki je bil v PONEDELJEK, 3. JULIJA v sejni sobi SKZLD CELJE, Cankarjeva 6 ob 17 uri.

Za posvet se je predlagal naslednji DNEVNI RED:

1. Uvodni pozdrav
2. Pregled sklepov 3. posveta
3. Stanje lovskih psov članic (Lovskih družin) LKD Celje v l. 2016 in Analiza iskanj obstreljene – ranjene divjadi v LD – članicah LKD Celje v l. 2016
4. Izvedba planiranih prireditev (šolanje, preizkušnje, tečaji) LKD Celje v l. 2017
5. Lovsko kinološka problematika…
6. Razno

Zapisnik najdete na povezavi dokumenti ali tukaj >>>