Na podlagi 24. člena Pravil LKD Celje, Upravni odbor in Kandidacijska komisija LKD Celje

R A Z P I S U J E


I.

Volitve:

  • Predsednika LKD Celje
  • članov UO LKD Celje (6 članov)
  • članov NO LKD Celje (3 člani)
  • članov Disciplinske komisije (3 člani + 2 nadomestna člana)

 

II.

Postopek za volitve predsednika LKD Celje in ostalih članov prične teči z dnem 10.2. 2017


III.

  • Kandidati za predsednika LKD Celje naj pošljejo v 30 dneh na Kandidacijsko komisijo LKD Celje ali na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Program dela LKD- ja za mandatno obdobje 2017 - 2021.
    Kandidat mora poznati Pravila, ostale akte LKD Celje, kakor tudi Statut in Pravilnik o strokovnem delu KZS. Od kandidata se pričakuje, da je vodnik ali vzreditelj lovskega psa.
  • Kandidat za člana Upravnega odbora LKD Celje mora poznati interne akte LKD Celje in akte KZS. Imeti mora veselje in željo za delo v LKD Celje.
  • Kandidat za člana Nadzornega odbora mora poznati interne akte LKD Celje in akte KZS. Spoznati se mora na notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva oz. računovodske standarde za društva.
  • Kandidat za člana Disciplinske komisije LKD Celje mora poznati interne akte LKD Celje.

Kandidira lahko vsak član, članica LKD Celje oz. predstavnik kolektivne članice (Lovske družine)


IV.

Postopek kandidiranja se zaključi dne, 11.3. 2017. Kandidacijska komisija bo za pravočasno vložene kandidature upoštevala tiste, ki bodo oddane tega dne do 24.00 ure.


V.

Kandidacijska komisija LKD Celje bo po navedenem roku pripravila liste kandidatov za vse organe in poročala UO LKD Celje

 

Predsednik UO LKD Celje
Janez Šumak l.r.