LKD Celje

Odpoved oz. prestavitev lovsko kinoloških prireditev LKD Celje v mesecu maj 2020

Spoštovani,

Zaradi trenutne situacije v zvezi s koronavirusom je večina kinoloških prireditev v Republiki Sloveniji, ki so bile predvidene v mesecu marcu, aprilu in maju prestavljenih ali odpovedanih.

Ukrepi vlade RS zaradi preprečevanja okužb z koronavirusom SARS-COV-2 še vedno veljajo zato odpovedujemo lovsko kinološko prireditev – Telesno ocenjevanje (Oceno zunanjosti) psov vseh lovskih pasem 16. 05. 2020 pri Lovskem domu LD Žalec na Rinki.

Prav tako odpovedujemo Pomladansko preizkušnjo (PZP) za Ptičarje 23.05. 2020 v LD Polzela.

V kolikor se ukrepi vlade RS omilijo oz. umaknejo, bomo s KZS dogovorili nove termine kinoloških prireditev in vas obvestili.

Lovsko kinološki pozdrav!

UO LKD Celje

Državna tekma brak jazbečarjev v delu CACT-SLO 2017, 30.9.2017, LD Jurklošter

Državna vzrejna komisija za brak jazbečarje KZS, LKD Celje in LD Jurklošter so organizirali in izvedli državno tekmo brak jazbečarjev v delu CACT-SLO , 30. septembra v lovišču LD Jurklošter.
Brak jazbečarja so že v antiki uporabljali za lov. Če se je imenoval drugače ne vemo, so pa bili le ti po videzu zelo podobni današnji lovski pasmi. V 19. stoletju so ga poklicni lovci prestolonaslednika Rudolfa von Habsburga iz krajev Muerzsteg in Ischl vodili na lovska potovanja v Egipt in Turčijo. Leta 1932 pa je krovna kinološka zveza Avstrije Alpskega brak jazbečarja s pogorja Erzebirge priznala za tretjo pasmo krvoslednikov. L 1975 je FCI kot državo izvora prisodila Avstriji, od tega leta pa tudi drži ime Alpski brak jazbečar. L 1991 je FCI to pasmo uvrstila v sekcijo krvoslednikov. Je vzdržljiv, odporen na slabo vreme, pes gorskega lovca, se uporablja kot krvoslednik za iskanje zastreljene parkljaste divjadi, po potrebi pa za brakiranje pri lovu na zajce in lisice, v novodobnem času pa za lov na divje prašiče.
V lanskem letu izvoljena Državna vzrejna komisija za brak jazbečarje je prevzela veliko breme, kajti prvotna naloga slednje je z ustrezno vzrejo povrniti mesto in kvaliteto te plemenite lovske pasme v status, kot smo ga v Sloveniji že imeli. (LIS Lisjak – lovska kinologija, stanje; 599 brak jazbečarjev v l. 2016)
V letošnjem letu je DVK organizirala državno tekmo v lovu na divjo svinjo v obori na Hrvaškem katere se je udeležilo kar 17 vodnikov s svojimi brak jazbečarji. Po svežih poročilih delovanja vzrejne komisije pa lahko tudi razberemo, da se letos zopet povečuje število paritev in s tem tudi število poleženih mladičev.
Predsedniku DVK brak jazbečarjev Janezu Nahtigalu se je na državno tekmo prijavilo 11 vodnikov štirinožnih tovarišev in na osnovi le teh je izdelan tudi katalog državne prireditve.
Otvoritev, po odigrani Slovenski himni na prizorišču pred lovskim domom LD Jurklošter je izvedel predsednik DVK brak jazbečarjev Janez Nahtigal, ki v nagovoru izpostavi neresnost vodnikov, ki so se prijavili na državno tekmovanje, saj smo ugotovili, da je prisotnih le šest parov! Nazadovanje Slovenske kinologije se pokaže tudi v takem delu prireditve, katera terja veliko dela v organizaciji in je nenazadnje velik finančni strošek vseh sodelujočih! »Vodniki pa bodo imeli zopet veliko za povedati okrog ekonomike in stroškov v kinologiji,« je dejal Janez Nahtigal. V nagovoru sledi predsednik LKD Celje Janez Šumak, ki predstavi delovanje društva, ki z 47 Lovskimi družinami-članicami in 2200 lovcev s svojim članskim deležem prispevajo k razvoju lovske kinologije na Savinjsko Kozjanskem, posredno tudi v Slovenskem prostoru. Starešina LD Jurklošter Miroslav Lavrič, ki je ob enem tudi vodja prireditve opiše društveno in gojitveno delo 44 članov njihove lovske družine v »Bohorskem pogorju« kjer še obstajajo predeli neokrnjene narave. Pomočnik vodje prireditve je Rihard Pušnik. Sodniški zbor vodi kinološki sodnik Janez Nahtigal, kinološka sodnika Jožef Verčko in Tomaž Pavčnik ocenjujeta delo na krvni sledi, kinološki sodniki Miloš Ambrožič, Jože Napret in Janez Nahtigal pa ocenjevanje gonje divjadi. Slednji v nadaljevanju predstavi Pravilnik ocenjevanja dela brak jazbečarjev na državni tekmi. Predstavi tudi obvezne discipline, način ocenjevanja pri iskanju ter gonji in ocenjevanje dela na umetni krvni sledi, ki je dolga 600 do 700 korakov… Sledi še nagovor delegata KZS Slavka Žlebnika o pomenu prirejanja takšnih kinoloških prireditvah in podmladku slovenske lovske kinologije. Z zaključkom njegovega govora tudi uradno državno tekmo odpre! Predstavitev tekmovalcev, žrebanje, odhod skupin s tekmovalci ter sodniki, ki so jih vodili Miro Lavrič, Anton Vresk, Drago Pušnik in Erih Kladnik na terene v sončnem jutru sledi organizirano, skoraj že rutinsko. Zbralo se je tudi veliko število lovskih pripravnikov za katere je poskrbel Janez Šumak, ki je izvedel kratko predavanje v predstavitvi pasme brak jazbečarja kot univerzalnega goniča in krvosledca. Z domačini so predstavili potek iskanja rutiniranega krvosledca – brak jazbečarja po položeni »šolski sledi«. Kar nekaj časa je poteklo do prihoda prvega tekmovalnega para, ki je opravil z gonjo, da se preizkusi še v krvni sledi. Simon Kovač in Rihard Pušnik sta skrbela za to nalogo, zato sta slednje z sodniki odvedla na že prejšnji dan položene sledi v lovišču. Tekmovanje se je prevesilo v popoldanske ure in z velikim zanimanjem smo pričakali vsak par, ki se je vračal ali je okrašen s smrekovimi vejicami ali ne… Ob prihodu zadnjega para ugotovimo, da so državno tekmo opravili trije vodniki s svojimi brak jazbečarji, trije pari pa tekme niso opravili. V pogovoru so tekmovalci navajali težave in dogodivščine v prekrasnem ambientu lovišča gostiteljice LD Jurklošter. Kinološki sodniki so po izpolnitvi vseh ocenjevalnih listov, poročil in obdelavi vse birokracije vodji sodniškega zbora predali rezultate. Le te razglasi v svečanem sklepnem delu prireditve:
1. Mesto VILI PEČAVER BRAK JAZBEČAR DEN 152 T. III. n.r.
2. Mesto ANTON MARC BRAK JAZBEČAR ASTOR 150 T. III. n.r.
3. Mesto PETER KUZMA BRAK JAZBEČAR CER OLIMSKI 133,5 T. III. n.r.
Vsi sodelujoči so prejeli spominske rozete, praktične nagrade ter velike vreče hrane za pse. Prvi trije so prejeli še pokale, prvo uvrščeni par tudi prehodni pokal DUT brak jazbečarjev.
V sklepni besedi se organizator zahvaljuje vsem lovcem in starešini LD Jurklošter Miru Lavriču za nudenje lovišča, predvsem topel sprejem ter vso logistiko in pogostitev vseh udeleženih zjutraj, ki pa je tudi v nadaljevanju ni zmanjkalo! Zahvala gre tudi predsedniku DVK brak jazbečarjev Janezu Nahtigalu za koordinacijo, organizacijo, tiskan katalog, priskrbljene nagrade za tekmovalce, njegovo vodenje sodniškega zbora… Hvala udeleženem vodniku brak jazbečarja Davidu Gazvodi za prispevek podeljenih spominskih rozet, moralno podporo in vzpodbudo k nadaljnjemu delu pri razvoju te plemenite pasme… Hvala LKD Celje za organizacijo oz. pomoč pri izvedbi prireditve ter seveda k prispevku nagrad v obliki hrane za pse!

Preberite več: Državna tekma brak...

UP po umetni krvni sledi, LD Bojansko Štore

Tudi v l. 2016 je LKD Celje planiralo ter izvedlo zdaj že tradicionalno UP po umetni krvni sledi za vse lovske pasme v lovišču LD Bojansko Štore in sicer 2. julija z zborom sodelujočih pri lovskem domu na Svetini. Na osnovi razpisa se je prijavilo 9 vodnikov s štirinožnimi tovariši različnih lovskih pasem. Bavarske barvarje so zastopali trije predstavniki, Hanoverance dva ter po ena Nemška resasta ptičarka, Nemška kratkodlaka ptičarka, Madžarska vižla in Nemška lovska terierka. Večina udeleženih vodnikov so člani LKD Celje, eden vodnik prihaja iz LKD Koroške in eden iz LKD Zasavja.
Ob 8. uri v sončnem jutru je potekal zbor vodnikov v »popolni opremi«, predstavitev in pozdrav organizatorjev, predstavitev pravilnika o UP v delu po krvni sledi za vse pasme lovskih psov ter predstavitev zbora kinoloških sodnikov. Kinološki sodniki Milan Udovč – vodja sodniškega zbora, Jožica Metelko Kraševec in Janez Šumak so prejšnji dan položili vsak po tri sledi dolge cca 1000m, za kar so porabili 2,5 dcl krvi srnjadi (s slednimi čevlji parklji srnjadi), na koncu položen trup iste divjadi - Pravilnik o UP v delu po krvni sledi za vse pasme lovskih psov. Vodja prireditve Zlatko Cmok je poskrbel za žrebanje številk krvnih sledi oz. vodnikov psov. Prvo disciplino - odložitev s strelomirnostjo smo opravili v okolici lovskega doma, tu so še številni udeleženi lovski pripravniki lahko opazovali delo, na samo sled v lovišču, kot opazovalci po pravilniku ne morejo iti. Zato jim je predsednik LKD Celje Janez Šumak obljubil postavitev, izdelavo in komentar samostojne »šolske« sledi na koncu prireditve.
Preteklo je kar nekaj časa, ko se začnejo vračati na lovski dom vodniki s pasjimi pomočniki, presenečeno, vsi okrašeni z smrekovimi vejicami. Vseh 9 tandemov je opravilo UP! Vodniki v pogovoru predstavljajo svoje težko delo pri sledenju, vsi pa so si bili enotni:«brez vaje ni rezultata…« Res je vodniki so se tokrat potrudili in pripeljali na preizkušnjo pripravljene pse!
Ob zbiranju rezultatov in izpolnjevanju kinoloških dokumentov, je Janez Šumak izkoristil priložnost ter s pomočjo kinologov postavijo s slednimi čevlji, krvjo srnjadi cca 400m dolgo »šolsko« sled, na koncu trup srnjaka. Slednji lovskim pripravnikom narejeno tudi teoretično in praktično predstavi. Nakar pokliče že »okrašen tandem« z bavarcem, ki rutinirano po sledi pripelje oz. pokaže vodniku plen… 25 lovskih pripravnikov je bilo ob opazovanju navdušenih, saj so delo akterjev v zaključni fazi nagradili z bučnim aplavzem.
Ob zaključku so prvi trije tandemi prejeli pokale, vsi uvrščeni pa tudi priznanja LKD Celje.

Rezultati:

1.  TOVORNIK SILVO,  LKD CELJE,  CAPI (M), BAVARSKI BARVAR 144 točk I. n.r.
2.  VOGRINC ČEDOMIR,  LKD CELJE,  JOJ SVETI LOVRENC (Ž), NEMŠKA KRATKODL PTIČARKA 144 točk I. n.r.
3. KODRUN MARJAN, LKD KOROŠKA, ARA (Ž), HANOVERANSKA BARVARKA 124 točk I. n.r.
4. STRAČANEK AVGUST, LKD CELJE, UNI LOVSKI (M), BABARSKI BARVAR 116 točk II. n.r.
5. KRUMPAČNIK BLAŽ, LKD CELJE, KARAS KUMSKI (M), BAVARSKI BARVAR 104 točk II. n.r.
6. MARKUN BRANKO, LKD CELJE, BELLA LJUTOMERSKA (Ž), NEMŠKI ŽIMAVKA 98 točk III. n.r.
7. VASLE JOŽE, LKD CELJE, ANNA (Ž), KRATKODLAKA MADŽARSKA VIŽLA 92 točk III. n.r.
8. ČIŽMEŠIJA BORIS, LKD CELJE, BIBA (Ž), NEMŠKA KRATKODLAKA TERIERKA 70 točk III. n.r.
9. ZAJEC JOŽE, LKD ZASAVJE, ASTOR (M), HANOVERANSKI BARVAR 58 točk III. n.r.

Tudi zakuska, ki jo je pripravila Jožica ni izostala. Ob obloženi mizi smo še kar nekaj časa posedeli in »udarjali po kinološko«.
Zahvaljujemo se LD Bojansko Štore, vodnikom v lovišču in še posebej Zlatku, Jožici, Milanu in Francu.

Utrinke iz prireditve si lahko ogledate na tem videoposnetku https://youtu.be/oi7h2Shu6TQ ali v galerijii slik.

Preberite več: UP po umetni krvni...

Razpis volitev LKD CE 2017

Na podlagi 24. člena Pravil LKD Celje, Upravni odbor in Kandidacijska komisija LKD Celje

R A Z P I S U J E


I.

Volitve:

  • Predsednika LKD Celje
  • članov UO LKD Celje (6 članov)
  • članov NO LKD Celje (3 člani)
  • članov Disciplinske komisije (3 člani + 2 nadomestna člana)

 

II.

Postopek za volitve predsednika LKD Celje in ostalih članov prične teči z dnem 10.2. 2017


III.

  • Kandidati za predsednika LKD Celje naj pošljejo v 30 dneh na Kandidacijsko komisijo LKD Celje ali na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Program dela LKD- ja za mandatno obdobje 2017 - 2021.
    Kandidat mora poznati Pravila, ostale akte LKD Celje, kakor tudi Statut in Pravilnik o strokovnem delu KZS. Od kandidata se pričakuje, da je vodnik ali vzreditelj lovskega psa.
  • Kandidat za člana Upravnega odbora LKD Celje mora poznati interne akte LKD Celje in akte KZS. Imeti mora veselje in željo za delo v LKD Celje.
  • Kandidat za člana Nadzornega odbora mora poznati interne akte LKD Celje in akte KZS. Spoznati se mora na notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva oz. računovodske standarde za društva.
  • Kandidat za člana Disciplinske komisije LKD Celje mora poznati interne akte LKD Celje.

Kandidira lahko vsak član, članica LKD Celje oz. predstavnik kolektivne članice (Lovske družine)


IV.

Postopek kandidiranja se zaključi dne, 11.3. 2017. Kandidacijska komisija bo za pravočasno vložene kandidature upoštevala tiste, ki bodo oddane tega dne do 24.00 ure.


V.

Kandidacijska komisija LKD Celje bo po navedenem roku pripravila liste kandidatov za vse organe in poročala UO LKD Celje

 

Predsednik UO LKD Celje
Janez Šumak l.r.

Vabilo UP po umetni krvni sledi za vse lovske pasme, LD Bojansko - Štore, 2.7.2016

LKD Celje prireja Uporabnostno preizkušnjo po umetni krvni sledi za vse lovske pasme v izvedbi Lovske družine BOJANSKO - ŠTORE, v soboto, 02. julija 2016 ob 8. uri (Lovski dom na Svetini).

UP se lahko udeležijo barvarji, ki imajo pozitivno oceno zunanjosti, ter psi drugih lovskih pasem, kateri morajo imeti opravljeno preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino.
UP se bo izvedla po pravilniku o uporabnostni preizkušnji v delu po krvni sledi za vse pasme lovskih psov VK za barvarje pri KZS.

Vodnik psa je dolžan s seboj imeti rodovnik prijavljenega psa in veterinarska potrdila…

Za vodnike, ki želijo opravljati UP s svojimi psi je rok prijave 10 dni pred datumom prireditve (razpored prireditev LKD Celje v l. 2016).

Vabimo tudi ostale ljubitelje lovske kinologije, predvsem lovske pripravnike, njihove mentorje na prireditev, kjer bomo predstavili tudi delo krvosledcev, ter lovskim pripravnikom še posebej prikazali izdelavo »šolske sledi« s psom krvosledcem…

Vabljeni na Svetino!

Lovsko kinološki pozdrav!

Prijave vodnikov: 041 647 216 – Jožica Metelko Kraševec
Informacije: 041 685 664 - Janez Šumak.

Podkategorije

Veterinar svetuje

V tej rubriki Vam svetuje veterinar Matej Zupanc dr.vet.

Novice

Vse aktualni novice, napovedi in informacije, ki jih ne smete zamuditi.

Urniki prireditev

Na tem mestu lahko izveste več napovedanih datumih dogodkov itd.

Pasma se predstavi

Na tem mestu lahko izveste več o znanih in manj znanih lovskih pasmah. Seznam pasem se bo sproti dopolnjeval.

EU e-Privacy Directive

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

logo LDK Celje srednji

Prevod vsebine (Google)

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

lkd.celje@gmail.com

GSM: 041-685-664 ali 041-496-401

http://www.lkd-drustvo-celje.si/