LKD Celje

Prireditev bo poptekala v soboto, 14.10. 2023 v LD Polzela. Zbor ob 8. uri v LD Polzela, lovski dom v Založah.

Psi morajo biti predhodno telesno ocenjeni!

Vodniki s sabo prinesejo divjad.

Vodniki, ki niso člani LKD Celje nakažejo 50€ na TRR: SI56 6100 0000 1142 037-pristopnino za JZP do 09.10. 2023

Kinološko prireditev bomo izvedli, če bodo prijavljeni najmanj trije vodniki s ptičarji.

Obvezna prijava: Čedo Vogrinc, 051 341 747 do 9.10. 2023.

Dodatne informacije Martin Ribar: 041 642 818

Vabljeni!

Lovsko kinološki pozdrav!

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

lkd.celje@gmail.com

GSM: 041-685-664 ali 041-496-401

TRR: SI 56 6100 0000 1142 037

http://www.lkd-drustvo-celje.si/