LKD Celje

Ker je pomladni mesec marec najbolj »natrpan« z občnimi zbori v lovskih in kinoloških organizacijah, kjer se pregleda minulo letno delo, poroča o stroških, sprejemajo se plani za naslednje leto…, je LKD Celje organiziral in izvedel »skupščino« na ponedeljek, 25. 3. 2013 v Celju. Na SKZ LD Celje je tudi sedež LKD ja, ki s svojimi prostori nudi odlične pogoje za posvete, sestanke, predavanja. Pa so jo ta dan zagodli vremenski pogoji, saj je neusmiljeno snežilo, aktualni predsednik Milan Udovč pa je po telefonu prejemal opravičila o izostankih lovsko kinoloških predstavnikov (delegatov) od Logarske doline, do Bistrice ob Sotli… LKD Celje je eno največjih lovsko kinoloških društev v Sloveniji saj so kolektivne članice vse upravljalke lovišč (Lovske družine) Savinjsko Kozjanske zveze Lovskih družin Celje. Le teh je 47. Prav vseh 2080 lovcev slednjih, so tudi člani LKD ja.

 

Ker je organom vodenja LKD-ja potekel mandat, je zbor označen tudi kot volilni. Ob napovedani uri občni zbor ni bil sklepčen, zato se je v skladu s členom Pravil LKD Celje preložil za 30 minut. Po preteku navedenega časa je bil zbor sklepčen. Poleg delegatov LD so na njem prisostvovali še vabljeni gosti: Marjan Kodrun, predsednik LKD Koroške, Fortuna Milan, predsednik LKD Idrija, Otorepec Vinko, predsednik društva ljubiteljev nemških prepeličarjev in Janez Šumak, predstavnik LZS.

Predsednik LKD Celje Milan Udovč pozdravi vse prisotne, predlaga delovno predsedstvo, ki ga vodi Darko Povh, med drugimi tudi volilno komisijo. V poročilih o delu v preteklem letu je bilo zaznati obilo volje, zanosa, ter seveda očitnih rezultatov v lovski kinologiji, ki niso izostali. Ker so bila vsa poročila o delu (vključno z zaključnim računom) poslana lovskim družinam skupaj z vabilom, dodatne razprave ni bilo. Predsedujoči je dal besedo gostom, ki so poudarili dobro medsebojno sodelovanje in odnose z LKD Celje, ter poglavitnim ciljem lovske kinologije – povečati število lovsko uporabnih psov v loviščih… Ob potrditvi vseh poročil, je predsedujoči predlagal razrešnico dosedanjim organom LKD Celje in slednja je bila tudi soglasno izglasovana. V imenu kandidacijske komisije je spregovoril Vlado Bogdanovič, ki je predstavil kandidacijski postopek, ter kandidate za predsednika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije LKD Celje. Od tega trenutka je prevzela volilna komisija stvari v svoje roke in izpeljala situacijo brezhibno. Po 15 minutah so bili rezultati že objavljeni:

Za predsednika LKD Celje je bil soglasno izvoljen Janez Šumak

V upravni odbor LKD Celje so bili izvoljeni za 4 letno mandatno obdobje naslednji člani: Ivan Glušič, Aleksander Hernaus, Zdravko Mastnak, Jožica Metelko – Kraševec, Vinko Otorepec in Bogomil Udovč.

V nadaljevanju Jožica Metelko Kraševec predstavi finančni načrt za l. 2013 z višino članarine, novo izvoljeni predsednik LKD- ja Janez Šumak pa načrt dela društva vključno s projektom razstave lovskih psov »CAC SAVINJSKE«, ki se bo odvijala 21. septembra 2013 v Braslovčah. Poudarek je podal na tesnejšo komunikacijo s kinologi in vodstvi lovskih družin, organizaciji ostalih lovsko kinoloških prireditev, kakor tudi pomladanskemu in jesenskemu šolanju lovski psov po programih VP1, VP2, ter programu »mala šola«. Ni prezrl tudi dobrega sodelovanja z krovnimi organizacijami KZS in LZS. Vsi načrti so bili soglasno sprejeti.

V zaključku dnevnega reda je Janez Šumak pripravil analizo iskanja ranjene in obstreljene divjadi v letu 2012 za LKD Celje oz. SKZ LD Celje. V nadaljevanju jo tudi podrobno predstavi s pomočjo računalnika in projekcije na platno. Pri tem opozori, da po informacijah skrbnika lovsko informacijskega sistema »Lisjak« Jožeta Samca, v modulu kinologija nekatera lovišča še vedno ne vodijo dosledno evidenc iskanj v aplikaciji Lisjak, (last LZS) zato so podatki pomanjkljivi. Stanje proti preteklim letom se sicer izboljšuje, vendar še vedno ni tako, kot bi moralo biti. Namreč v skladu z določili Pravilnika o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali …mora upravljavec lovišča poskrbeti, da se po vsakem strelu na parkljasto divjad ali veliko zver, ki ni padla na mestu ali v vidnem polju strelca, opravi pravilen in temeljit kontrolni pregled »nastrela.« Brošuro analize so prejeli vsi prisotni, slednja pa se pošlje tudi vsem lovskim družinam, članicam LKD Celje.

Vsem udeleženim zbora predstavi tudi analizo zastopanosti in število lovskih psov po pasmah v lovskih družinah (Lisjak). Iz le tega je razbrati lovske družine, ki dobro skrbijo za svoj trop lovskih psov, pojavijo pa se tudi take, ki imajo res minimalno zastopanost, vsaj kar se zakonodaje tiče. Tudi tu vidimo priložnost vpliva na vodstva lovskih družin v cilju povečanja primernih lovskih pasem za delo v loviščih…

Delovni predsednik Darko Povh se je zahvalil izvajalcu, ki je postregel res z zanimivimi podatki, za kar je prejel tudi bučen aplavz prisotnih. Voščilo občnega zbora LKD Celje novim organom upravljanja je v skladu z lovsko kinološko tradicijo na Celjskem – novim lovsko kinološkim zmagam naproti!

oz_lkd_celje_2013
oz_lkd_celje_2013 oz_lkd_celje_2013

EU e-Privacy Directive

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

logo LDK Celje srednji

Prevod vsebine (Google)

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

lkd.celje@gmail.com

GSM: 041-685-664 ali 041-496-401

http://www.lkd-drustvo-celje.si/