LKD Celje

Občni zbor Lovsko kinološkega društva Celje je bil v ponedeljek 16. aprila 2018 s pričetkom ob 17,00 uri v lovskem domu LD Žalec na Rinki

Ker ob napovedani uri občni zbor ni bil sklepčen, se je   v skladu s 16. členom Pravil LKD Celje začetek občnega zbora preložil za trideset minut in začel ob 17,30 uri.

Predsednik LKD Celje Šumak Janez pozdravi vse prisotne in z potrditvijo dnevnega reda ter izvolitvijo delovnega predsedstva nadaljuje z vodenjem. Predstavijo se vsa poročila o delu organov, vključno s finančnim poročilom, predsednik LKD poda zelo obširno in strokovno poročilo iz katerega je razbrati ogromno opravljenega dela ter rezultatov na področju lovske kinologije. (poročilo je v prilogi) Navedel je tudi vse dosežke naših vodnikov na državnih tekmah. Sledila je razprava v smeri pohval v opravljeno delo LKD ter kritik na krovno organizacijo (Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih, uvedba DNA, težave in stroški vzrediteljev, ostri kriteriji ocenjevanja kinoloških sodnikov na prireditvah…).

Predsednik LKD je izrekel globoko zahvalo Lovski družini Jurklošter, ki ima s starešino Mirom Lavričem na čelu izreden posluh za lovsko kinologijo saj so v lanskem letu pomagali organizirati in izvesti v njihovem lovišču dve pomembni prireditvi in sicer: državno tekmo - DUT v delu brak jazbečarjev ter troboj treh LKD jev (LKD Maribor, LKD Koroške, LKD Celje) v delu goničev.

OZ z glasovanjem soglasno potrdi vsa poročila, vključno s finančnim poročilom in zaključnim računom oz. bilanco za leto 2017.

Blagajničarka Jožica Metelko Kraševec predstavi finančni načrt za l. 2018, Predsednik LKD Šumak Janez pa predstavi načrt dela za leto 2018, ki je podoben kot v lanskem letu, kar se tiče lovsko kinoloških prireditev in tudi drugih dejavnosti, ki jih društvo namerava organizirati. Tako kot lani, ko smo gostili državno tekmo v delu brak jazbečarjev, letos planiramo organizacijo in izvedbo državne tekme v sodelovanju z LD Jurklošter v delu goničev v LD Jurklošter. Oba načrta za l. 2018 sta s strani OZ soglasno sprejeta.

V zaključku OZ Predsednik komisije za odlikovanja in priznanja Vinko Otorepec pove, da komisija redno obravnava predloge za kinološka odlikovanja. Nekaj rešenih podeljenih odlikovanj so poslali na lovske družine, ki podelijo slednje na svojih občnih zborih. Apelira na člane, da proučijo in ažurno predlagajo kandidate, ki so zaslužni za kinološka odlikovanja.

Otorepec Vinko in Šumak Janez podelita kinološka odlikovanja KZS naslednjim članom:

Vresk Zvone – LD Jurklošter, zlati znak KZS

Šimenc Alojz – LD Rečica ob Savinji, zlati znak KZS

Lovska družina Jurklošter, srebrni znak KZS

Lavrič Miroslav – LD Jurklošter, srebrni znak KZS

Iskrene čestitke!

Priloga: Poročilo Predsednika LKD Celje o delu LKD Celje v l. 2017      

20180416_175055
20180416_175055 20180416_175055
20180416_175058
20180416_175058 20180416_175058
20180416_175101
20180416_175101 20180416_175101
20180416_175104
20180416_175104 20180416_175104
20180416_185508
20180416_185508 20180416_185508
20180416_185523
20180416_185523 20180416_185523
20180416_185548
20180416_185548 20180416_185548

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

lkd.celje@gmail.com

GSM: 041-685-664 ali 041-496-401

http://www.lkd-drustvo-celje.si/