LKD Celje

Spoštovani!

Poročilo zajema kratek prelet vseh aktivnosti, ki smo jih v LKD Celje realizirali v preteklem letu.

 

-Po občnem zboru v mesecu marcu 2012, smo v skladu z zastavljenim načrtom pričeli z aktivnostmi nabave in razvitja prapora našega kinološkega društva, ki ga od ustanovitve l. 1979 še nismo imeli. V ta namen smo imenovali odbor, katerega naloga je bila zbiranje ponudb za izdelavo prapora, ter aktivnosti zbiranja sredstev za donacijo spominskih trakov in žebljičkov. Gonilna sila pri tej akciji od osnutka, načrta izdelave s simboli, žebljički, trakovi, ter samega razvitja prapora je bil Šumak Janez, za kar se mu v imenu upravnega odbora LKD ja najlepše zahvaljujem.

-V pomladanskem času (marec, april, maj) smo izvedli tečaj šolanja lovskih psov po programu VP1 in VP2, v katerega se je prijavilo 30 vodnikov različnih pasem. Tečaj je uspešno opravilo 28 vodnikov. Svoje pridobljeno znanje so kasneje prikazali ob vodstvu inštruktorjev Jožice Metelko Kraševec, Antona Savorgnanija in Janeza Šumak na prireditvi telesnega ocenjevanja lovskih psov, na Rinki. Tečaj je za člane LKD Celje brezplačen.

-Kot že rečeno, smo v mesecu maju organizirali prireditev telesnega ocenjevanja lovskih psov, katera se odvija že tradicionalno na lovski koči LD Žalec na Rinki. Telesne ocene se je udeležilo 72 vodnikov psov različnih pasem. Telesno ocenjevanje ne podleže plačilu članom LKD Celje. Ta dan smo tudi svečano razvili prapor našega lovskega kinološkega društva in njega predali praporščaku Milanu Pungeršku. Vsi donatorji trakov pa so donirane trakove pripeli na posebej pripravljeno mesto. Prebrali smo tudi seznam vseh donatorjev zlatih žebljičkov, ki krasijo drog prapora. Kasneje smo imenovali še namestnika praporščaka. To funkcijo opravlja Bogdanović Vlado.

-Prav tako smo v skladu z letnim načrtom LKD prireditev organizirali dve uporabnostni preizkušnji za delo po umetni krvni sledi in sicer spomladi na Svetini (LD Bojansko-Štore) in jeseni v LD Luče, v okolici lovske koče na Vodolah.

-V mesecu septembru smo izvedli 2. kinološki dan v športnem centru Šešče, katerega se je udeležilo lepo število psov s svojimi vodniki. Gre za prireditev, na kateri bi z druženjem nekako vzpostavili boljšo komunikacijo s samimi vodniki lovskih psov na našem področju, ter slednje informirali o našem strokovnem delu. Predstavili smo šolo vodljivosti lovskih psov po programu VP1 in VP2, kakor tudi posamezne pasemske skupine lovskih psov po FCI grupah. Izbrali smo tudi najlepšega psa dneva, katerega so izbirali sami vodniki psov. Sicer pa smo najlepšim podelili praktične nagrade sponzorja Eukanuba, vsem sodelujočim pa spominske medalje LKD ja. V lepem vremenu smo prireditev zaključili ob obroku lovskega golaža, ki ga je pripravil gostitelj športnega parka Šešče, Egon Puckmeister.

-Sledili sta izvedbi dveh vzrejnih preizkušenj za nemške prepeličarje, ki sta bili v Podčetrtku (LD Podčetrtek) in Braslovčah (LD Braslovče). Obeh vzrejnih preizkušenj se je udeležilo 12 vodnikov s svojimi psi.

-V jesenskem času smo organizirali še preizkušnjo jamarjev v umetnem rovu na Rinki (LD Žalec) in delo na prostem v LD Šentjur. V loviščih LD Rogaška Slatina in LD Gornji Grad sta bili izvedeni preizkušnji psov goničev in brak jazbečarjev. Obeh prireditev se je skupaj udeležilo 37 vodnikov s svojimi psi.

-Prav tako smo v lovišču LD Gozdnik Griže organizirali in uspešno izvedli jesensko tekmo za ptičarje, katere se je udeležilo 7 psov, preizkušnjo pa so opravili le 4 psi.

-Vse preizkušnje, kot so PNZ, UP, PZP, JZP, PREIZKUŠNJE NA PLANEM IN V ROVU ZA JAMARJE itd., ki jih prireja LKD Celje so za člane LKD CE brezplačne!

-Moram še omeniti prvo šolanje naših mladih lovskih psov od 3 – 9 mesecev po programu »mladiči« ali mala šola, ki sta ga v skladu z načrtom Komisije za šolanje lovskih psov KZS izvedla inštruktorja Anton Savorgnani in Janez Šumak na poligonu KD Pluton. Tudi to šolanje je pri vodnikih naletelo na plodna tla, saj se ga je udeležilo 12 mladih parov.

-V svojem poročilu sem zajel zgolj bistvene dogodke in prireditve, katere smo organizirali v preteklem letu. Posebej bi se zahvalil lovskim družinam, ki so nam ponudile svoje lovišče, ter vodje po terenu, da smo lahko izvedli vse planirane prireditve oz. preizkušnje. Enaka zahvala velja tudi vodnikom, kateri so pripeljali svoje pse na preizkušnje, ter ostalim vodnikom lovskih psov v lovskih družinah, ki nesebično pripomorejo k boljši kvaliteti dela lovca pri lovu bodisi izsleditve, gonje, prinašanja in nenazadnje iskanja zastreljene divjadi v loviščih. ---Naj omenim še, da je bila tudi v lovišču LD Gozdnik Griže uspešno izvedena Državna tekma po samostojni krvni sledi za vse pasme lovskih psov, katere se je udeležilo 12 vodnikov. Tudi tu gre zahvala v sodelovanju Komisije za lovsko kinologijo LZS, Vzrejne komisije za barvarje KZS, našega LKD ja gostiteljici LD Gozdnik Griže.

-UO LKD Celje se je v l 2012 sestal osem krat, ter obravnaval sprotno tekočo problematiko, ki je zavedena v zapisnikih, ki so objavljeni tudi na naši spletni strani:

www.lkd-drustvo-celje.si

-Poudarjam še odlično sodelovanje našega LKD ja z KZS, LZS, z vsemi upravljalkami lovišč (LD), kakor tudi z SKZLD Celje, sosednjimi LKD ji, ter ostalimi društvi v regiji…

-Povem naj še, da v sklopu delovanja LKD ja v namen vzreje delujejo trije vzrejno tetovirni referenti KZS: Jožica Metelko Kraševec, Milan Udovč in Janez Šumak, ki vzrediteljem pomagajo pri vzreji: pregledujejo nova legla, svetujejo vzrediteljem, izpolnjujejo vso dokumentacijo KZS, po 7. - osmih tednih starosti mladiče tetovirajo itd. V lanskem letu so pregledali 25 športnih in lovskih legel. Tudi stroške vzrejno tetovirnih referentov (kilometrina) poravna LKD Celje.

-Na koncu bi se vsem še enkrat zahvalil vsem, ki ste s svojimi močmi pripomogli, da smo lahko v lanskem letu uspešno izvedli vse, kar smo si v začetku leta zadali. Cilji ostanejo isti; »Povečati število lovsko uporabnih psov v loviščih lovskih družin – članic LKD Celje oz. SKZLD Celje«

Lovsko kinološki zdravo!

Žalec, dne 13. 3. 2013.

Predsednik LKD Celje

                                                                                                  Bogomil Udovč

EU e-Privacy Directive

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

logo LDK Celje srednji

Prevod vsebine (Google)

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

lkd.celje@gmail.com

GSM: 041-685-664 ali 041-496-401

http://www.lkd-drustvo-celje.si/