LKD Celje

Leto 2021 je že krepko za nami, zato vam predstavim delovanje Lovsko kinološkega društva Celje v minulem letu, ko je še širjenje virusa Covid 19 povzročilo kar velik zastoj v delovanju društev in zvez. Naše delo temelji in predstavlja izobraževanja, tečaje, tabore, srečanja, šolanja vodnikov lovskih psov ter lovsko kinološke prireditve ob preizkušnjah v loviščih, ki jih organiziramo bodisi na lokalni, državni ali mednarodni ravni. Že dolga leta so to načrtovane prireditve na katerih omogočamo vodnikom lovskih psov iz našega območja – tudi drugim, da lahko pridobijo oceno zunanjosti svojih psov ter jih tudi delovno preizkusijo. S tem opravijo izpit lovsko uporabnega psa v naših loviščih, kar je prvi pogoj lova v skladu z zakonodajo. Skratka LKD je in mora ostati »Servis lovske kinologije lovskim družinam in slehernemu vodniku lovskega psa.« Omeniti moram tudi vzrejo, ki je zelo pomembna pri vključevanju prvega cilja – usposobiti čim večje število lovsko uporabnih psov v naših loviščih.

1. V mesecu marcu smo na podlagi razpisa in  prijav pod vodstvom inštruktorja za šolanje lovskih psov Antona Savorgnanija pričeli s tečajem šolanja vodljivosti po programu VP1, VP2, na poligonu KD Celje na Lokrovcu v Celju. Pomagal je še inštruktor Bogdan Dolenc in Janez Šumak. Prijavilo se je 18 tečajnikov. Izpit je potekal 30. junija, h kateremu je pristopilo 11 tečajnikov, trije so izpit VP1 uspešno opravili, kakor tudi 6 izpit VP2. Vsem je bil po izpitu posredovan tudi nasvet, kaj je nujno še osvojiti in kako naprej delati s psom. Vsem, ki se izpita niso udeležili oz. ga niso opravili, smo ponudili med programom za mlade nekaj ur osvežilnega tečaja in jesenski rok za izpit.

2. Ocenjevanje zunanjosti za vse lovske FCI skupine je tako kot že dolga leta tradicionalno potekalo v LD Žalec na Rinki, 15. maja. Prireditev je bila na nivoju predhodnih. Lansko leto smo tako oceno zunanjosti s pomočjo kinoloških sodnikov opravili za 43 lovskih psov. Goničev 9, 6 ptičarjev (3 Nem. krtdl. ptičarji, 2 Madž. vižli, 1 Nemški žimavec), jazbečarjev in terierjev je bilo skupaj 10 (Res. j. 2, Nlt. 6, krtdl jazb 2,), Šarivci oz. Nemški prepeličarji 11, 3 Brak jazbečarji, 3 Bavarski barvarji (Bb), 1 Hanovrski barvar (Hb). Prav tako smo poskrbeli za izobraževanje velikega števila lovskih pripravnikov. Jožica Metelko Kraševec jim je predstavila pasemske skupine, standarde, ter delo posameznih lovskih pasem. Nato jih je popeljala od ocenjevalnega kroga, do naslednjega, kjer so še vzpostavili stik z ocenjevanjem kinoloških sodnikov, ki so prav tako predstavili pasmo, ki so jo ocenjevali.

3. Pomladanske preizkušnje PZP za ptičarje v LD Polzela, 22.05. so se udeležili trije pari, ki so preizkušnjo tudi opravili. Delo ptičarjev sta ocenjevala kinološka sodnika Nataša Gederer in Viktor Čuden. Hvala LD Polzela!

4. UP po umetni krvni sledi se je odvila 27. junija v lovišču LD Bojansko Štore. Sodili so kinološki sodniki Pavčnik Tomaž, Šumak Janez in Kodrun Marjan. UP se je udeležilo 9 vodnikov s štirinožnimi tovariši. Preizkušnjo so opravili 4   lovski psi, 5 pa ne. Prvim trem smo svečano podelili pokale LKD CE. Lovskim pripravnikom – bilo jih je 30, ki so se udeležili preizkušnje je Janez Šumak predstavil teoretičen del krvosledništva, nato pa še na krajši (šolski), posebej za to pripravljeni umetni krvni sledi prikazali praktično delo psa na izdelavi celotne krvni sledi. Zahvala Predsedniku LD Bojansko Štore Damjanu Zapušek ter lovcem LD Bojansko Štore za razpolago lovišča, prav tako vsem vodičem, ki so vodili kinološke sodnike po terenih.

5. Trening lovskih psov v delu na divjega prašiča v lovni obori Selce Žumberačko na Hrvaškem za vse pasme lovskih psov je bil zaradi Covid situacije odpovedan!

6. Tabora mladih SKZLD CELJE v LD Rečica pri Laškem v
avgustu na Šmohorju smo se udeležili v soboto, 21. Šumak Janez je 22 udeležencem predstavil lovske pse po pasmah in tudi njihovo delo, ki ga opravljajo v loviščih. S skupino vodnikov in psov so predstavili tudi vaje šolanja ter praktični prikaz dela psa krvosledca po krvni sledi.

7. Septembrsko druženje LKD Celje in SKZLD Celje – oz. lovsko kinološki dan je bil zaradi Covid situacije odpovedan!

8. Prireditev PNZ za goniče in brak jazbečarje v lovišču LD Gornji Grad pa smo izvedli in sicer 11. septembra. Preizkušnje se je udeležilo 6 vodnikov z goniči, trije preizkušnje niso opravili. Trije goniči so bili predhodno tudi telesno ocenjeni. Kinološka sodnika sta bila Janez Nahtigal in Janez Šumak Zahvala LD Gornji Grad, predsedniku LD Miklavc Ludviku in pomočnikoma Cajner Milanu in Tevž Francu.

9. Drugo planirano UP po umetni krvni sledi smo izvedli v LD Luče, 18. septembra in sicer pod Raduho z zborom na lovski koči Vodule. Prijavilo se je 9 parov, pet jih je UP uspešno opravilo, štirje pa ne. Delo po krvni sledi so ocenjevali kinološki sodniki Marjan Kodrun, Janez Šumak in Tomaž Pavčnik. Tudi tu so bili lovski pripravniki deležni predstavitve krvosledništva, položitvi ter izdelavi šolske sledi z krvosledcem. Ker je LKD Celje preizkušnjo izvedlo kot tekmovanje, so ob zaključku proglasili še najboljše, ter jim podelili pokale. Hvala LD Luče, Cvetu in Toniju Voler, Tonetu Planinšku!

10. PNZ jamarjev (Nem. Terierjev in jazbečarjev) v delu v umetnem rovu in na planem: 23. septembra so pod vodstvom, ter nadzorom Bogdana Dolenca opravili trening, v petek, 24. pa PNZ, katerega je ocenjeval kinološki sodnik Milan Krajnc v rovu na Rinki (LD Žalec). Naslednji dan, v soboto pa se je odvila še preizkušnja v delu na planem v lovišču LD Žalec, katero je prav tako ocenjeval naveden kinološki sodnik. Preizkušnjo naravnih zasnov v umetnem rovu in na planem je opravilo 6 psov, prav tako 6 delo na planem. Najboljšim trem parom smo podelili pokale. Hvala LD Žalec za vse!

11. Vzrejna preizkušnja nemških prepeličarjev in španjelov, 2.10. v lovišču LD Braslovče je bila realizirana. Kinološka sodnika Anton Selinšek in Ljubo Vaupotič sta ocenila delo 8 nemških prepeličarjev. Dva sta opravila vzrejno preizkušnjo, z I. nagradnim razredom, štirje z II. N.r. in dva mladinsko preizkušnjo. Lovišče LD Braslovče je bilo tokrat zelo bogato z divjadjo. Prvi trije uvrščeni pari so prejeli pokale LKD Celje. Hvala LD Braslovče za vse!

12. PNZ za goniče in brak jazbečarje v lovišču LD Rogaška Slatina v Rogaški Slatini se je odvila 9.okt. Kinološka sodnika Janez Nahtigal in Janez Šumak sta pozitivno ocenila delo 13 goničev in brak jazbečarjev, 7 s I. oceno, 3 z II. oceno in 2 z III. Oceno. Eden preizkušnje ni opravil. 5 goničev sta kinološka sodnika predhodno telesno ocenila. Zmagovalni trojici so bili podeljeni pokali. Hvala LD Rogaška za nudenje lovišča, predvsem Janiju Strniši in Vladu Škrablu.

13. 16. oktobra smo organizirali in izvedli skupaj z LD Polzela Jesensko vzrejno preizkušnjo JZP za ptičarje. Prijavilo se je 5 parov, ki so se preizkušnje tudi udeležili! Kinološka sodnika Nataša Gederer in Viktor Čuden sta ocenila delo slednjih. Trema vodnikoma s ptičarji sta podelila opravljen preizkus JZP, dvema pa ne! Dva ptičarja sta bila tudi telesno ocenjena. Zahvala LD Polzela za vse!

14. Zaradi poslabšane situacije COVID smo bili primorani odpovedati (UT) Uporabnostno tekmo v delu goničev in brak jazbečarjev treh LKD jev (LKD MARIBOR, LKD KOROŠKE in LKD CELJE) 13. novembra v LD Kozje.

15. Šolanje lovskih psov po programu »mala šola« smo začeli 1. septembra, končali pa 19. novembra na poligonu KD Celje na Lokrovcu pod vodstvom Antona Savorgnanija, pomagal je še Janez Šumak. V program se je prijavilo 11 parov, zaključilo pa jih je večina parov. Značilnost tega tečaja je bila, da je bila solidna udeležba in predvsem, da so skoraj vsi tečaj obiskovali dokaj redno.

16. Ocenjujem, da je tudi strokovno delo v okviru našega LKD uspešno. Med našimi člani imamo 3 mednarodne kinološke sodnike, 4 inštruktorje za šolanje lovskih psov in 2 vzrejna referenta ter 2 pripravnika za kinološkega sodnika.

Vzrejni referent Janez Šumak je v letu 2021 pregledal vzrediteljem LKD CELJE 5 legel z 24 mladiči lovskih pasem:

Priimek in ime pasma Število mladičev moški ženski Op.
Vasle Jože LD Polzela Madžarska vižla 1 1 0  
Vinko Otorepec LD Velunja Nemški prepeličar 4 3 1  
Vinko Otorepec LD Velunja Nemški prepeličar 7 3 4  
Hernaus Aleksander LD Boč Resasti jazbečar 1 1 0  
Hernaus Aleksander LD Boč Nemški prepeličar 11 3 8  
Skupaj 5 legel   24 10 M 14 Ž  

Vzrejni referent Milan Udovč je v letu 2021 pregledal vzrediteljem LKD CELJE 5 legel z 24 mladiči lovskih pasem:

Priimek in ime pasma Število mladičev moški ženski Op.
Lešnik Drago LD Žalec Resasti jazbečar 1 1 0  
Keblič Martin LD Grmada Celje Krtdl jazbečar 2 0 2  
Juršič Miha LD Braslovče Brak jazbečar 8 3 5  
Jančič Marjan LD Vitanje Posavski gonič 9 4 5  
Zajec Jože LD Tabor Hanoverski barvar 4 2 2  
Skupaj 5 legel   24 10 M 14 Ž  

17. Tajništvo LKD ja je bilo tudi kar zaposleno, saj je UO imel v l. 2021 tri seje in volilni Občni zbor. Večino tekoče problematike smo obravnavali preko elektronske pošte ter komunicirali po telefonu, v Covid času korespondenčno. Član NO je vedno vabljen na sejo UO. Ker je Zdravko Mastnak ob enem tudi strokovni tajnik SKZLD Celje, ima dostop tudi do informacijskega sistema Lisjak, modula Kinologija, razpolaga tudi z registrom vpisanih lovskih psov. Obojestranska komunikacija oz. obveščanje z 47 lovskimi družinami – članicami LKD poteka predvsem po elektronski pošti in telefonsko, prav tako pa so vsi podatki objavljeni na naši spletni strani www.lkd-drustvo-celje.si

Lani smo imeli težave z domeno in strežnikom, ki je zgorel ter ga je moral skrbnik na novo postaviti Preko 47 kolektivnih članic-Lovskih družin je v LKD CE včlanjeno 2050 lovcev in 2 individualna člana. Vodniki vodijo 460 psov lovskih pasem. UO se je na svojih sejah ukvarjal s stroko, kot je načrtovanje in realizacija kinoloških prireditev po potrjenem planu s strani KZS. Seveda tudi finančni »kontroling« stroškov ni izostal. Spremljali smo analize realiziranih prireditev, ki jih je pripravil predsednik, prav tako je slednji UO obveščal o vseh realizacijah programov.

Izdali smo veliko potrdil o članstvu bodisi za nabavo mladega psa, vpisa v rodovno knjigo ali za koriščenje popustov pri KZS in veterini… tudi na vsa vprašanja po telefonu ali elektronski pošti smo odgovarjali sprotno…

Komisija za odlikovanja je sproti obravnavala prejete predloge odlikovancev. Sicer pa se je tajništvo ukvarjalo tudi s problematiko v naši krovni organizaciji – KZS, kjer je potekala komunikacija največ v pismeni obliki, predsednik LKD ja pa se je udeleževal sestankov organov KZS ter ostalih društev. LKD CELJE je članica KZS in LZS.

V svojem poročilu sem še najbrž kaj izpustil, kar se je še dogajalo na lovsko kinološkem področju našega LKD ja v letu 2021. Članom UO, članom NO in članom vseh komisij našega LKD se zahvaljujem za svoj prispevek, še posebej pa Lovskim družinam ter njihovim članom, ki pripomorete s članarino ter delom svojih predstavnikov organizirati lovsko kinološke preizkušnje v loviščih, določeni tudi sponzorirate našo dejavnost. Hvala vodnikom sleherne pasme lovskega psa k prispevku, da ima naša kinologija na Savinjsko Kozjanskem spoštljiv odnos kinologov Slovenije.

Lovsko kinološki pozdrav!

JANEZ ŠUMAK

Predsednik LKD Celje

oz_lkd_2022
oz_lkd_2022 oz_lkd_2022

 

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

lkd.celje@gmail.com

GSM: 041-685-664 ali 041-496-401

TRR: SI 56 6100 0000 1142 037

http://www.lkd-drustvo-celje.si/